А какво ще кажете за фармацевтични активни химикали?Изследване проведено миналата година установи , че търговската бутилирана минерална вода в Испания съдържа над 50 вида фармацевтично активни химикали , както и никотин.58c49316d6a32ec6122ea00e8742ac10 Изследванията били проведени от Университета по обществено здраве, имунология и медицинска микробиологиа Rey Juan Carlos Испания , като са анализирани 10 търговски марки бутилирана минерална вода от търговската мрежа.

Здравни служби за оценка на риска върху здравето поуспокояват , че рискът за възрастни ,здрави хора от перорален прием на никотин , при ниски нива е незначителен. Въпреки успокоението, не са провеждани проучвания за оценка на риска за здравето на хората от уязвими групи от носелението, като например бременни жени , новородени , деца и болни хора.

Това е първото проведено проучване на бутилирани минерални води. Има и много други проучвания , потвърждавайки индентифицирани концентрации на никотин ,лекарства и пестициди в общинските доставки на питейна вода.Във Великобритания например в British Geological Survey са проведени анализи на подпочвени питейни води и също са открити никотин ,кофеин и разнообразие от лекарства, като карбамазепин и триклозан. Там много от бутилираните води са просто общинска чешмяна вода,която се филтрира допълнително.

Въпреки това ,тези системи за филтриране обикновено са предназначени за отстраняване на макрозамърсители кото олово и арсен , но те не могат да филтлират микрозамърсители ,като никотин и фармацевтични. Например тази година за научни изследвания он Министерството на водите на Чешката република и Националния институт по хигиена и обществено здраве са събрани проби от 92 източника за водоснабдяване ,които осигуряват водата на половината Чешко население. Те открили най-високите нива на лекарства, като ибупрофен , карбамазепин , напроксен и диклофенак. Тези концентрации варират от 0.5 до 20.7 нанограма на литър.

Друго скорошно проучване от Университета на Сърбия в Нови Сад –Медицински институт открива няколко вида антибиотици във техните питейни води. Повечето общински съоръжения за отпадъчни води не филтрират фармацевтични или други микротоксини и техните метаболити, пестициди и др. химикали.Едно проучване от миналата година от Свободния университет в Берлин , Германия установи в питейните запаси ,психоактивни вещества-примидон и фенобарбитал.Оксазепам и др. били намерени в отпадъчните потоци. Вероятно е в най-скоро време да бъдат открити и в питейната вода. Те установили, че 94 % от седименти и 80 % от селскостопанските почви са замърсени с карбамазепин , парацетамол и др. Открили в питейната вода фармацевтични продукти с концентрация по-висока от 112 нанограма на литър. Изследователите посочиха , че високата концентрация на флуорохинолони и ибупрофен заплашват рибата.Смятам да спра материала до тук , защото ми стана лошо....А какво ли пием ние Българите?

Превод: К.Загорова